JADWAL BUS FLAS UNAIR

JADWAL BUS FLAS UNAIR DARI KAMPUS C KE KAMPUS B

 

 JADWAL PAGI

BUS
JAM BERANGKAT KAMPUS C
JAM KEDATANGAN KAMPUS B
C 06.00 06.30
D 06.20 06.50
A 07.00 07.30
B 07.20 07.50
C 08.00 08.30
D 08.20 08.50
A 09.00 09.30
B 09.20 09.50
C 10.00 10.30
D 10.20 10.50
A 11.00 11.30
B 12.20 12.50

 

JADWAL SIANG

BUS
JAM BERANGKAT KAMPUS C
JAM KEDATANGAN KAMPUS B
A 13.00 13.30
C 1400 14.30
A 15.00 15.30
C 16.00 16.30
A 17.00 17.30
C 18.00 18.30
A 19.00 19.30
C 20.00 20.30

JADWAL BUS FLAS UNAIR DARI KAMPUS B KE KAMPUS C

 

 JADWAL PAGI

BUS
JAM BERANGKAT KAMPUS B
JAM KEDATANGAN KAMPUS C
A 06.00 06.30
B 06.20 06.50
C 07.00 07.30
D 07.20 07.50
A 08.00 08.30
B 08.20 08.50
C 09.00 09.30
D 09.20 09.50
A 10.00 10.30
B 10.20 10.50
C 11.00 11.30
D 12.20 12.50

 

JADWAL SIANG

BUS
JAM BERANGKAT KAMPUS B
JAM KEDATANGAN KAMPUS C
A 13.00 13.30
C 1400 14.30
A 15.00 15.30
C 16.00 16.30
A 17.00 17.30
C 18.00 18.30
A 19.00 19.30
C 20.00 20.30
Hits 11300

FEB UA